Informacja o współfinansowaniu utworzenia zakładu produkcyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Projekt pt.: „UTWORZENIE ZAKŁADU PRODUKCJI SPECJALISTYCZNEJ CHEMII BUDOWLANEJ NA TERENIE SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ”

Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0138/17

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 122 003,78 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 7 093 524,00 PLN

Współfinansowanie UE: 3 546 761,96 PLN

Celem projektu jest utworzenie w Suwałkach na terenie SSSE nowego zakładu i uruchomienie produkcji nowatorskich produktów chemii budowlanej – specjalistycznych systemów posadzkowych oraz wdrożenie ekoinnowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych będących podstawą budowy przewagi konkurencyjnej.

07/10/2022

Poznaj 7 unikatowych cech posadzek PC—Hard®

więcej →

05/01/2022

Certyfikat HACCP dla posadzek PC—Hard® oraz P—Flex®

więcej →

30/12/2021

Wspomagamy skuteczną certyfikację LEED oraz BREEAM.

więcej →

04/03/2021

System P—Flex® Park 100 w The Park Warsaw.

więcej →