W jaki sposób możemy wpływać na jakość realizowanych obiektów?

Standardy i wymagania systemu certyfikacji budownictwa ekologicznego LEED v4 oraz BREEAM, określają jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń i dopuszczalną emisję LZO (VOC) dla utwardzonych materiałów budowlanych zgodnie z ISO 16000:9, ale również zgodnie z europejską Dyrektywą 2004/42/WE i normą ISO 11890:2, określają dopuszczalną emisję LZO (VOC) w produktach gotowych do użycia w stanie płynnym, co ważne jest dla zdrowia instalatorów i dla innych osób mogących mieć kontakt z produktami.

Systemy posadzek żywicznych i emisja LZO

Systemy poliuretanowo—cementowych posadzek PC—Hard®, dedykowanych do zakładów przetwórstwa spożywczego oraz systemy poliuretanowych posadzek P—Flex®, przeznaczonych do wielopoziomowych parkingów, garaży i obiektów użyteczności publicznej, uzyskały najwyższą klasyfikację ( A+ ) w zakresie emisji lotnych związków organicznych LZO/VOC. Tym samym, potwierdza to wysoką jakość i spełnianie najwyższych standardów produktów w zakresie wymagań w certyfikowanych systemach budownictwa ekologicznego (BREEAM, LEED), ale także wspomaga wdrażanie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa HACCP w zakładach przetwarzających żywność. Badania zostały przeprowadzone w pełnej zgodności z normą EN ISO 16000-6.

Oferowane systemy posadzkowe zostały poddane badaniom: zgodnie z normą ISO 16000:9 w celu określenia zawartości LZO (VOC) w produkcie utwardzonym i zgodnie z otrzymanymi wynikami posiadają najwyższą klasę emisji A+ oraz zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE i normą ISO 11890:2 w celu określenia emisji LZO /VOC w produktach gotowych do użycia w stanie płynnym i zgodnie z otrzymanymi wynikami spełniają wymagania zawartość LZO (VOC) < 500g/l w najwyższym stopniu.

01/08/2023

Certyfikat HACCP dla posadzek PC—Hard® oraz P—Flex®

więcej →

07/10/2022

Poznaj 7 unikatowych cech posadzek PC—Hard®

więcej →

05/01/2022

Certyfikat HACCP dla posadzek PC—Hard® oraz P—Flex®

więcej →

04/03/2021

System P—Flex® Park 100 w The Park Warsaw.

więcej →