Czy systemy posadzek żywicznych wpływają na bezpieczeństwo żywności?

HACCP jest obowiązującym w Polsce oraz wielu innych krajach Unii Europejskiej systemem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i napojów. Przestrzeganie ogólnych zasad higieny zapisanych w HACCP gwarantuje, że żywność nie zostanie skażona lub zanieczyszczona, a tym samym nie będzie stanowiła zagrożenia dla potencjalnego konsumenta. Na system HACCP składa się szereg zasad odnoszących się do postępowania w przedsiębiorstwach mających kontakt z żywnością.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

Mając na celu budowanie zaufania przedsiębiorców do naszych produktów oraz zapewnienie właściwej jakości materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wdrożyliśmy system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Opracowany i udokumentowany przez nas plan identyfikacji i optymalizacji krytycznych punktów kontrolnych oraz procedur postępowania, pozwolił na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym naszych produktów.

Wdrożony przez nas system, został poddany ocenie audytorskiej, w wyniku której otrzymaliśmy certyfikat HACCP, potwierdzający najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa bakteriostatycznych posadzek PC—Hard®, dedykowanych przemysłowi spożywczemu oraz P—Flex®, bakteriostatycznych posadzek dedykowanych dla szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni oraz obiektów użyteczności publicznej.

01/08/2023

Certyfikat HACCP dla posadzek PC—Hard® oraz P—Flex®

więcej →

07/10/2022

Poznaj 7 unikatowych cech posadzek PC—Hard®

więcej →

30/12/2021

Wspomagamy skuteczną certyfikację LEED oraz BREEAM.

więcej →

04/03/2021

System P—Flex® Park 100 w The Park Warsaw.

więcej →