KLIENT

Premium Fruits
Wykonawca: Floorchem Puławy

ROK
LOKALIZACJA

2021
Ryki

ZAKRES

System PC—Hard® PL
PC—Hard® AG
1.500m2

Premium Fruits jest przedsiębiorstwem działającym na rynku owocowo—warzywnym od roku 2003. Siedziba mieści się w miejscowości Stara Dąbia, położonej nieopodal Ryk w rolniczym regionie Lubelszczyzny.

W ramach współpracy z firmą Floorchem, która była wykonawcą posadzek w zakładzie Premium Fruits, dostarczyliśmy na obiekt 1000m2 systemu PC—Hard® PL oraz 500m2 systemu PC—Hard® AG.

Zastosowane systemy PC—Hard® PL oraz PC—Hard® AG posiadają różne właściwości wykończenia.