Polyurethane Flooring System

Cienkowarstwowy, poliuretanowy, gładki system antyelektrostatyczny przeznaczony do pomieszczeń o niewielkim natężeniu ruchu i umiarkowanych obciążeniach mechanicznych.

Antyelektrostatyczny system P—Flex® ESD przeznaczony jest do:

  1. stref zagrożonych wybuchem
  2. stref z atmosferami wybuchowymi
  3. obiektów gdzie wymagana jest ochrona urządzeń elektronicznych
  4. obiektów gdzie wymagana jest ochrona przeciwporażeniowa personelu

Wyjątkowe właściwości systemu posadzkowego P—Flex® ESD zabezpieczają podłoża betonowe przed działaniem środków chemicznych, obciążeń mechanicznych i spełniają najwyższe standardy higieny, skutecznie wspierają procesy produkcyjne.


System P—Flex® ESD spełnia znormalizowane wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną w zakresie:

Ochrony przed elektrycznością statyczną dla stref zagrożonych wybuchem wg PN-E-05204:1994

Ochrony przed elektrycznością statyczną w obszarach z atmosferą wybuchową wg IEC TS 60079-32-1:2013

Ochrony przed elektrycznością statyczną w pomieszczeniach, w których wykonywane są czynności przy obsłudze urządzeń elektronicznych wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN ISO 61340-5-1

Ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne pod niskim napięciem do 250V

Najważniejsze cechy systemu

ODPORNY NA ZARYSOWANIA

System P—Flex® ESD charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania i wytarcia co skutecznie wydłuża okres eksploatacji obiektu.

ODPORNY NA CHEMIKALIA

System P—Flex® ESD jest odporny na wiele agresywnych substancji chemicznych, występujących przy procesach produkcyjnych i myciu posadzki.

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

System P—Flex® ESD doskonale nadaje się do stref z ruchem pieszym oraz niewielkim ruchem kołowym.

ŁATWY W CZYSZCZENIU

System P—Flex® ESD posiada wyjątkowe właściwości struktury wykończenia, nadające się do skutecznego mycia i serwisowania.

PRZECIWPOŚLIZGOWY

System P—Flex® ESD mimo gładkiej powierzchni posiada właściwości zapewniające bezpieczne środowisko pracy i tym samym bezpieczeństwo pracowników.

MONOLITYCZNY

System P—Flex® ESD jest monolityczny i posiada minimalną, wymaganą ilość połączeń i dylatacji, co skutecznie wpływa na ograniczenie magazynowania się nieczystości czy odpadów produkcyjnych.

SZYBKI POWRÓT DO DZIAŁANIA

Szybki czas wykonania i wiązania posadzki znacząco wpływa na ewentualne wyłączanie pomieszczeń produkcyjnych z użytkowania i powrót do ponownego uruchomienia remontowanych pomieszczeń.

DOSTĘPNY W 4 KOLORACH

System P—Flex® ESD jest dostępny w czterech podstawowych kolorach najczęściej stosowanych w zakładach przemysłowych ale możliwe jest też dostosowanie kolorów specjalnych na życzenie klienta.