Działajmy razem. Mierz wysoko. Rośnij w siłę.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, na lata 2014-2020 przez Lainer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k. ( dalej: Zamawiający ), informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy OEG Dotacje Michał Cieśluk.

kontakt