KLIENT

ZMS ( Inalca S.p.A. )

ROK
LOKALIZACJA

2019-2022
Suwałki

ZAKRES

Posadzki betonowe, System E—Vers® Compact, P—Flex® Comfort
40.000 m²