KLIENT

Padma

ROK
LOKALIZACJA

2019-2021
Suwałki

ZAKRES

Posadzki betonowe, System E—Vers® Compact, P—Flex® Comfort
40.000m2