KLIENT

Floor-System
Inwestor: Spravia ( dawniej Budimex Nieruchomości )

ROK
LOKALIZACJA

2020
Warszawa

ZAKRES

Dostawa systemu P—Flex® Park 100
11.000m2