Epoxy Flooring System

Epoksydowo—kwarcowy, antyelektrostatyczny system posadzkowy na bazie kolorowych piasków kwarcowych, o wysokiej wytrzymałości na uderzenia, zarysowania oraz odporności chemicznej.

Antyelektrostatyczny system E—Vers® Compact AS przeznaczony jest do:

  1. stref zagrożonych wybuchem
  2. stref z atmosferami wybuchowymi
  3. obiektów gdzie wymagana jest ochrona urządzeń elektronicznych
  4. obiektów gdzie wymagana jest ochrona przeciwporażeniowa personelu

Wyjątkowe właściwości systemu posadzkowego E—Vers® Compact AS zabezpieczają podłoża betonowe przed działaniem środków chemicznych, obciążeń mechanicznych i spełniając najwyższe standardy higieny, wspierają skutecznie procesy produkcyjne.


E—Vers® Compact AS spełnia znormalizowane wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną w zakresie:

Ochrony przed elektrycznością statyczną dla stref zagrożonych wybuchem wg PN-E-050204:1992

Ochrony przed elektrycznością statyczną w obszarach z atmosferą wybuchową wg IEC/TS 60079-32-1:2013

Ochrony przed elektrycznością statyczną w pomieszczeniach, w których wykonywane są czynności przy obsłudze urządzeń elektronicznych wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN 61340-5-1:2015

Ochrony przeciwporażeniowej personelu obsługującego urządzenia elektryczne pod niskim napięciem do 250V

Najważniejsze cechy systemu

ODPORNY NA ZARYSOWANIA

System E—Vers® Compact AS charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania i wytarcia co skutecznie wydłuża okres eksploatacji obiektu.

ODPORNY NA CHEMIKALIA

System E—Vers® Compact AS jest odporny na wiele agresywnych substancji chemicznych, występujących przy procesach produkcyjnych i myciu posadzki.

WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

System E—Vers® Compact AS doskonale wytrzymuje silne uderzenia i obciążenia mechaniczne występujące w strefach produkcyjnych sektora przemysłowego i zwiększa tym samym możliwości produkcyjne.

ŁATWY W CZYSZCZENIU

System E—Vers® Compact AS posiada dobre właściwości struktury wykończenia, nadające się do skutecznego mycia i serwisowania.

PRZECIWPOŚLIZGOWY

System E—Vers® Compact AS posiada właściwości przeciwpoślizgowe, zapewniające bezpieczne środowisko pracy i tym samym bezpieczeństwo pracowników.

MONOLITYCZNY

System E—Vers® Compact AS jest monolityczny i posiada minimalną, wymaganą ilość połączeń i dylatacji, co skutecznie wpływa na ograniczenie magazynowania się nieczystości czy odpadów produkcyjnych.

SZYBKI POWRÓT DO DZIAŁANIA

Szybki czas wykonania i wiązania posadzki znacząco wpływa na ewentualne wyłączanie pomieszczeń produkcyjnych z użytkowania i powrót do ponownego uruchomienia remontowanych pomieszczeń.

DOSTĘPNY W 4 KOLORACH

System E—Vers® Compact AS jest dostępny w 4 podstawowych kolorach najczęściej stosowanych w zakładach przemysłowych ale możliwe jest też dostosowanie kolorów specjalnych na życzenie klienta.