Certyfikat ISO 14001:2015 i prewencyjne działania spółki.

ISO 14001 to wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego. Funkcjonuje w oparciu o międzynarodowe standardy i stanowi potwierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Celem wdrożenia systemu środowiskowego opartego na normie ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie i poprawa efektów działalności środowiskowej oraz przygotowanie do reagowania w przypadku zagrożenia ekologicznego.

Świadomość środowiskowa.

W celu wspomagania ochrony środowiska, wdrożyliśmy i uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015. System ten kładzie szczególny nacisk na zasady nadzoru nad działaniami, które mają wpływ na środowisko, takie jak wykorzystanie zasobów naturalnych, gospodarowanie ściekami i odpadami przemysłowymi oraz zużyciem energii. Kluczowym celem wdrożenia i certyfikacji sytemu ISO 14001 było zapewnienie pełnego dostosowania działalności firmy do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników, a także budowa pozytywnego wizerunku firmy wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej.

01/08/2023

Certyfikat HACCP dla posadzek PC—Hard® oraz P—Flex®

więcej →

07/10/2022

Poznaj 7 unikatowych cech posadzek PC—Hard®

więcej →

05/01/2022

Certyfikat HACCP dla posadzek PC—Hard® oraz P—Flex®

więcej →

30/12/2021

Wspomagamy skuteczną certyfikację LEED oraz BREEAM.

więcej →