CLIENT

Floor-System
Inwestor: Spravia ( dawniej Budimex Nieruchomości )

YEAR
LOCATION

2020
Warszawa

SCOPE

Dostawa systemu P—Flex® Park 100
11.000m2